Interna

Vnitřní lékařství

Interní všeobecná ambulance

  • komplexní diagnostika a následná léčba interních onemocnění.
  • zaměření na nemoci srdce a cév
  • tlakový Holter a vyšetření ledvin a ledvinných tepen u hypertoniků
  • součástí prováděných vyšetření jsou i komplexní předoperační vyšetření s následnou předoperační přípravou, před každým typem operace

Interní lipidová a metabolická ambulance

V lipidové a metabolické ambulanci se zaměřujeme na sledování a léčení nemocných se všemi typy poruch metabolizmu tuků. Nemocní s vysokými hladinami cholesterolu či triglyceridů v krvi mají obvykle zvýšené riziko vzniku aterosklerózy a z ní pramenících cévních onemocnění především infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a dalších.
Účel péče naší poradny je do značné míry preventivní a klade si za cíl, buď oddálit vznik cévních chorob, nebo jim úplně předejít. To se týká zejména pacientů s tzv. familiární hypercholesterolemií, která je podmíněna geneticky a pacientů, kteří mají zjištěné vysoké laboratorní hodnoty a zatím se u nich žádná z těchto chorob neprojevila. Ambulance se zabývá genetickým průkazem těchto odchylek a vyhledáváním celých rodin, které jsou rizikové z hlediska KV onemocnění.

EKG

EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch Vašeho těla, kde ho lze snímat EKG. Pokud někde v srdci dojde ke změně elektrické aktivity, může se lékař domnívat, že je Vaše srdce nemocné.
K vyšetření se můžete objednat na uvedených tel. číslech, na základě doporučení praktického lékaře, či jiného specialisty.

TŘÍDA SVOBODY, OLOMOUC

tř. Svobody 32, 772 00 Olomouc

Tel.: +420 585 506 328
Tel.: +420 585 506 329
Tel.: +420 585 506 330

nio-ol@seznam.cz

MAMMACENTRUM

Nezvalova 987/1, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 506 309
Mob.: +420 777 315 570
Mob.:+420 777 007 713

nio-ol@seznam.cz

LITOVEL

Kollárova 664, 784 01 Litovel

Tel.: +420 585 341 551
Tel.: +420 585 341 554

nio-ol@seznam.cz

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO MORA

Nádražní 64, 783 65 Mariánské Údolí

Tel.: +420 585 164 770

nio-ol@seznam.cz

Skip to content