Kardiologie

Ordinace kardiologické ambulance

NIO – je nestátní kardiologické pracoviště, které je zaměřeno na diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad a diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze). Pracoviště kardiologie úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Olomouci, Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Nemocnicí Podlesí v Třinci a zabezpečuje péči o pacienty se srdečním onemocněním.

Nabízíme kompletní kardiologické vyšetření:

Ergometrie (zátěžový test)

Komplexní zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru (event.spojené s vyšetřením ventilačním, analýzou vydechovaných plynů), monitorací TK, EKG, pulzní oxymetrií. Viz též spiroergometrie v sekci plicní funkční vyšetřovna.

Tlakový holter

Nezatěžující vyšetřovací metoda umožňující 24 hodinovou monitoraci krevního tlaku.
Přístroj se skládá z automatického tlakoměru řízeného mikroprocesorem a vybaveného pamětí, je spojen s manžetou se zabudovaným mikrofonem. Manžeta se přikládá na paži jako běžný tlakoměr. Záznam měření obnáší cca 50-300 hodnot TK, během dne probíhá měření cca v 10-ti až 20-ti minutových intervalech, v noci jsou intervaly delší, aby se omezilo rušení pacienta ve spánku. Výsledkem měření je tlakový záznam, kde hodnotíme 24 hodinový průměr, dále denní a noční průměr.

EKG holter

Nezatěžující vyšetřovací metoda umožňující 24 hodinovou monitoraci EKG záznamu.
Přístroj se skládá z automatického záznamového zařízení s mikroprocesorem, který je schopen ukládat do paměti EKG křivku během 24 hodin. Pacient má na hrudníku nalepenu sadu sedmi elektrod (jako u EKG záznamu, jenže 24 hodin). Krabička s mikroprocesorem je upevněna na opasku v pouzdře. Výsledkem je hodnocení frekvence a pravidelnosti srdečního rytmu za celých 24 hodin. Lze velmi dobře odhalit a popsat různé typy poruch srdečního rytmu (tzv.dysrytmií), které se na běžné EKG křivce nemusejí vůbec zachytit.

EKG

EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch Vašeho těla, kde ho lze snímat EKG. Pokud někde v srdci dojde ke změně elektrické aktivity, může lékař poznat, že je Vaše srdce nemocné.

Echokardiografie

Echokardiografie je speciální ultrazvukové vyšetření srdce. Je nebolestivé, ultrazvuková sonda potřená speciálním gelem se přikládá na hrudník v určitých bodech, a dvojrozměrný obraz srdce včetně barevně odlišeného průtoku krve se promítá na monitor přístroje. Lékař je schopen posoudit práci srdce a jeho stažlivost, změřit přesně poruchy této činnosti (například jizvy po infarktech, zbytnění srdečního svalu při hypertenzi aj). Dále jsou dobře vidět všechny srdeční chlopně a jejich případné poruchy (zúžení nebo nedomykavosti). Vyšetření v rukou zkušeného lékaře je velmi přesné a dává celkový obraz o funkci srdce.

Pacienty s ostatními neakutními stavy objednáváme pouze osobně nebo mailem: NIO-OL@seznam.cz

Je nutná žádanka od praktického lékaře, či jiného specialisty.

TŘÍDA SVOBODY, OLOMOUC

tř. Svobody 32, 772 00 Olomouc

Tel.: +420 585 506 328
Tel.: +420 585 506 329
Tel.: +420 585 506 330

nio-ol@seznam.cz

MAMMACENTRUM

Nezvalova 987/1, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 506 309
Mob.: +420 777 315 570
Mob.:+420 777 007 713

nio-ol@seznam.cz

LITOVEL

Kollárova 664, 784 01 Litovel

Tel.: +420 585 341 551
Tel.: +420 585 341 554

nio-ol@seznam.cz

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO MORA

Nádražní 64, 783 65 Mariánské Údolí

Tel.: +420 585 164 770

nio-ol@seznam.cz

Skip to content